Print This Page

Sprawdzian 2014

 

1 kwietnia 2014 r., we wtorek, o godz. 9.00 odbędzie się sprawdzian po szkole podstawowej.

 

 

 

Co warto wiedzieć o sprawdzianie w szkole podstawowej?

 

Sprawdzian w szkole podstawowej jest

§  powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej muszą do niego przystąpić,

§  obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły,

§  przygotowany w formie pisemnej - test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury,

§  zaplanowany na 60 minut.

 

Sprawdzian

§  bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji,

§  sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum),

§  pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów,

§  określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe.

 

Podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to:

§  czytanie,

§  pisanie,

§  rozumowanie,

§  korzystanie z informacji,

§  wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

 

Szczegółowe informacje o sprawdzianie można znaleźć w Informatorze, dostępnym na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informator zawiera:

§  podstawy prawne sprawdzianu,

§  standardy wymagań egzaminacyjnych wraz z komentarzem dla ucznia,

§  przykładowe arkusze egzaminacyjne,

§  kryteria oceniania odpowiedzi uczniów.

 

Źródło: Internet, www.oke.lodz.pl

 


Poprzednia strona: Sprawdzian po szkole podstawowej
Następna strona: Sprawdzian 2015